Główna > Oferta dla przemysłu > Urządzenia specjalne

Urządzenia specjalne

Zespół sprężarkowy na ramie klatkowej

Chiller na sprężarkach CSH

Agregat skraplający w wykonaniu specjalnym

Chiller na sprężarkach Dorin

Agregat skraplający w wykonaniu specjalnym

Chiller na sprężarkach Scroll

Zespół na sprężarkach 2-stopniowych w obudowie