Główna > Oferta dla przemysłu > Centrale klimatyzacyjne

Konstrukcja central CSK oparta jest na szkielecie z profili aluminiowych. Obudowę stanowią panele typu "sandwich" wypełnione wełną mineralną o grubości 45mm. Dostępne jest 14 wielkości central o wydajności od 1000 do 63 200m³/h przeznaczone do obróbki powietrza w zakresie: filtrowania, grzania, chłodzenia, nawilżania. Możliwość zastosowania recyrkulacji lub odzysku ciepła na wymienniku krzyżowym, obrotowym, rurce ciepła lub glikolowym. Poszczególne sekcje można dowolnie konfigurować chcąc uzyskać odpowiednią obróbkę powietrza. Centrale CSK mogą występować jako jednostki szeregowe, piętrowe (max do wielkości CSK-75) lub równoległe. Obudowa dostępna jest w wersji wewnętrznej i dachowej. Wersja dachowa dodatkowo wyposażona jest czerpnię i/lub wyrzutnię powietrza oraz dodatkowy dach. Centrale te można posadowić na wypoziomowanej wylewce lub konstrukcji stalowej. Dostępne są w wykonaniu standardowym, higienicznym, basenowym lub specjalnym. Konstrukcja obudowy oparta jest na przestrzennej ramie wykonanej z profilu aluminiowego. Panele obudowy posiadają izolację z wełny mineralnej przy czym ich grubość wynosi 45mm. Obudowy poszczególnych sekcji posiadają panele rewizyjne wyposażone w dociski i uchwyty. Dodatkowo w sekcjach wentylatorowych przewidziano zamki. Parametry obudowy wg normy EN 1886: współczynnik przenikania ciepła U=1,17 W/m2K - klasa T3 współczynnik wpływu mostków cieplnych - klasa Tb1 wytrzymałość mechaniczna obudowy - klasa 1 szczelność obudowy - klasa B temperatura pracy w wykonaniu standardowym od -40°C do +90°C